• Q&A restant seizoen 2021-2022

  Het besluit dat is genomen om niet tot promotie, degradatie en kampioensbepalingen te komen in het seizoen 2021-2022. Graag geven we antwoord op de meestgestelde vragen om jullie zo mee te nemen in ons genomen besluit.

  Waarom is de Nevobo tot dit besluit gekomen?

  Op de eerste plaats, is dit een vervelend besluit om te nemen, waarbij we ons realiseren dat er zowel argumenten voor als tegen zijn te formuleren. Echter, in de afgelopen weken werd steeds duidelijker dat er sprake was van scheefgroei in de competitie. Daar was natuurlijk al deels sprake van op het moment dat duidelijk werd dat de competitie niet volledig uitgespeeld kon worden. Dat beeld werd alleen groter doordat teams verschillend omgingen met de situatie die is ontstaan als gevolg van corona. Zo zijn er teams die alles willen spelen om degradatie te voorkomen, zijn er teams die noodgedwongen gebruik moeten maken van spelers buiten het team, met als mogelijk gevolg een vergrote kans op degradatie, en zijn er teams die op basis van quotiënt op promoveren stonden en daardoor de mogelijkheid hadden om strategisch te kiezen welke wedstrijden wel of niet gespeeld konden worden. Om verschillende redenen werd het dus steeds lastiger om tot een min of meer eerlijke en evenwichtige uitkomst van de competitie te komen.

  Daarnaast werd de operationele belasting voor verenigingen steeds groter. Wedstrijdsecretarissen van verenigingen maakten overuren om de wedstrijden ingepland te krijgen, om er vervolgens een dag voor de wedstrijd achter te komen dat er alsnog wedstrijden uitvielen. Op dit moment staan er nog altijd enkele duizenden wedstrijden open. Naast corona, was ook zaalbeschikbaarheid en beschikbaarheid van de teams op inhaalmomenten een beperkende factor om wedstrijden in te halen. In sommige gevallen was de oplossing om doordeweeks op trainingsavondenwedstrijden in te halen, wat dan ook weer deels ten koste gaat van trainingen van andere teams.

  Met dit besluit willen we de druk van de ketel halen. De keuze om met invallers of een krappere bezetting te gaan spelen is minder ingrijpend, waardoor wedstrijden sneller door kunnen gaan. Daarnaast is het minder problematisch als wedstrijden niet meer ingepland kunnen worden.

  Waarom is dit niet eerder besloten, bijvoorbeeld in januari?
  We kregen in de loop van januari en februari meer vragen binnen om de competitie te beëindigen en werden de negatieve effecten en scheefgroei steeds meer zichtbaar. Daarnaast hebben de versoepelingen van de invalbepalingen niet het gewenste effect gehad.

  Waarom niet alsnog promoveren en degraderen op basis van quotiënt?
  We willen voorkomen dat teams degraderen als gevolg van de huidige situatie die is ontstaan, terwijl zij qua prestaties wel nu op het niveau spelen waar ze thuishoren.

  Waarom wel beker en geen competitie?
  De hoeveelheid bekerwedstrijden is minimaal in vergelijking met de competitiewedstrijden. Bovendien is er in de beker geen sprake van scheefgroei, zoals bij de competitie nu wel het geval is.

  Wie maken onderdeel uit van de besluitvorming?
  De leden van de Bondsraad is om input gevraagd. Op basis van deze input heeft het directieteam een voorstel geformuleerd en voorgelegd aan het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur heeft vervolgens in samenspraak met de directie het besluit genomen.

  Waarom wordt er wel een enquête uitgezet voor het verlengen van het seizoen en niet voor deze beslissing?
  Om de competitie te kunnen verlengen zijn we ook afhankelijk van de beschikbaarheid van zalen en de medewerking van verenigingen en vrijwilligers. Om die reden is ook geïnventariseerd onder de verenigingen wat de mogelijkheden zijn.

  Kan dit besluit nog worden teruggedraaid?
  Het besluit is door het bestuur genomen. Dit zal niet teruggedraaid worden.

  Tot wanneer duurt de competitie dit seizoen?
  Zoals eerder is gecommuniceerd kan er doorgespeeld worden tot en met 21 mei. We willen daarmee ruimte bieden om in ieder geval zo veel als mogelijk wedstrijden te spelen. Het is niet verplicht om na 1 mei te spelen. Dat spreken teams met elkaar af.

  Hoe zit het nu met inschrijvingen voor volgend jaar?
  Over de inschrijving volgt later deze maand meer informatie. Bij de indeling van de poules Topdivisie tot en met promotieklasse zullen de rechten worden gehanteerd zoals die ook voor het huidige seizoen van toepassing waren. Voor de eerste klasse en lager is sprake van vrije inschrijving. Hier kan dus bij de inschrijving van teams eventueel een ander niveau worden aangegeven dan waar teams dit seizoen voor zijn ingedeeld.

  Gaat dit ten koste van het niveau in de poules volgend seizoen?
  Zoals hierboven aangegeven is in de eerste klasse en lager sprake van vrije inschrijving. Daarop zal dit dan ook geen effect hebben. Daarnaast wordt de stand op basis van quotiënt gebruikt om de opvullingsvolgorde te bepalen. Teams kunnen dan promoveren indien er een plek vrijkomt.

  Begrip voor teleurstelling
  We begrijpen de teleurstelling die momenteel heerst bij een aantal teams. Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, laat het ons weten. Onze competitie medewerkers staan voor je klaar.